Mladí ladí dětem

Mladí ladí dětem je vzdělávací program mezinárodního festivalu Mladí ladí jazz určený dětem a jejich rodičům, ale také pedagogům se zájmem o kreativní hudební výuku. Česko je první zemí mimo USA, v níž se tento program světového střihu realizuje. Každým rokem se do programu zapojuje kolem 3500 dětí. Vše probíhá od začátku v úzké spolupráci s Oranem Etkinem, spoludržitelem Grammy a izraelsko-americkým jazzmanem, a jím vyškolenými lektory v unikátní metodě Timbalooloo.

Metoda Timbalooloo

Metoda Timbalooloo je postavena na hravosti, příbězích, hudbě, rytmu a emocích. To vše je dětem blízké již od útlého věku. Hudba je totiž stejně přirozená jako jazyk. Díky tomu, jak citlivě je Etkinova výuka koncipovaná, je vhodná i pro ty úplně nejmenší děti od 3 let. Děti si tak hravě osvojují základy hudebního a kulturního světového dědictví. Timbalooloo je speciální tím, že se dětem nehrají žádné známé dětské písně, ale například jazzové skladby Herbieho Hancocka, africká, brazilská nebo indonéská hudba v takovém podání, ve kterém se s ní děti lehce sžijí.

Hudební cesta světem

V roce 2020 jsme kvůli epidemii koronaviru nemohli pořádat naše klasické aktivity na školách. Rozhodli jsme se, ale přesto přivézt Orana Etkina z New Yorku do Prahy a poprvé přenést jeho metodu a know-how na “obrazovky.” S pomocí dvou režisérů a profesionálního štábu jsme natočili pořad, který bude děti bavit stejně, jako když se Oranových show tisíce z nich účastnily naživo. Vznikl tak pořad Mladí ladí dětem: Hudební cesta světem, ve které děti společně s Oranem během série 9 videí procestují svět, seznámí se s různými kulturami i celou řadou hudebních nástrojů a interaktivní formou se naučí základy hudební teorie. V sérii si děti také, přirozenou formou rozhovoru s volným překladem, mohou rozšířit znalosti angličtiny.

Podívejte se na to nejlepší z Hudební cesty světem:

Podpořte nás

Vaše podpora nám pomůže zrealizovat natáčení a dětem umožní alespoň část natočených dílů sledovat ještě před Vánoci. Díky naší velké základně fanoušků, spolupracujícím neziskovým organizacím a školám, jsme schopni tento program dostat ke všem dětem nezávisle na jejich sociálním a ekonomickém statusu.

Podpořit nás můžete na Donio.cz

  

Nové album “Finding Friends Far from Home” pro děti

Oran Etkin v roce 2019 vydal nové album pro děti “Finding Friends Far from Home”, které vznikalo po celém světě. Album se nahrávalo vždy s místními muzikanty – třeba v Číně, Zimbabwe, Japonsku nebo v České republice. Album si můžete poslechnout online nebo si ho koupit na jednotlivých akcích.

Pro instituce

Institucím nabízíme dvě formy zapojení – skrze interaktivní jednorázové workshopy nebo dlouhodobou projektovou výukou metody Timbalooloo v hodinách hudební výchovy.

Interaktivní koncerty pro MŠ a ZŠ

Žáci mateřských a základních škol ve věku od 3 do 10 let se mohou každoročně v průběhu dubna zapojit do interaktivních workshopů. Těmito dětskými koncerty provází americký autor metody Oran Etkin společně s českými hudebníky. 

Malí diváci se zábavnou formou a skrze příběhy naučí písně z různých koutů světa, seznámí se s jednotlivými hudebními nástroji a rozeznají typy rytmů nebo vliv dynamiky. Důležitým aspektem interaktivních workshopů je inkluzivnost, tedy propojování dětí z odlišných socio-ekonomických prostředí skrze společné workshopy pro různé školy.

Timbalooloo do škol

Projekt je určen učitelům a dětem v mateřských školách a v prvních, druhých a třetích ročnících základních škol a je zaměřený na alternativní hudební vzdělávání. Metoda Timbalooloo se liší od klasické výuky hudební výchovy na českých základních školách, podporuje a rozvíjí kreativitu dětí a přirozeně propojuje děti z různých sociálních vrstev. Timbalooloo nevede jen k hudebnímu procítění a porozumění, ale také zcela přirozeně v dětech rozvíjí schopnost komunikace se svým okolím. Nabízí tak jeden z možných klíčů, jak lze k výuce hudební výchovy na prvním stupni základních škol přistupovat.

Lektor po dobu tří měsíců dochází jednou týdně do třídy, kde vede hodinu hudební výchovy za použití Timbalooloo metody Orana Etkina. Právě ta napomáhá ke zdravému rozvoji vnímání, poznávání sebe sama a chápání okolního světa. Hudba je brána jako paralela k řeči. Často velmi abstraktní pojmy, které jsou pro děti těžko představitelné, jsou skrze hudební a tělesný prožitek lépe uchopitelné. Děti tak nemají problém imaginárně cestovat po různých koutech světa a poznávat tamější kulturu a rytmy. Vedle písní z jiných kultur jsou do výuky zahrnuty i písně české a romské. Po absolvování projektové výuky mohou učitelé řadu prvků volně použít ve své výuce.

Výzkum, který jsme během pilotního ročníku prováděli, ukázal, že děti nemusí mít žádné geografické, historické či hudební znalosti, a přesto dokáží spontánně na vyučované podněty reagovat a postupně díky příběhům chápat širší kontext písně. Na hodině participují všechny děti včetně učitele, což napomáhá k lepším a zdravějším vztahům ve třídě, ale i mezi žáky a učitelem.

Projektová výuka může volně navázat na interaktivní koncert pro děti s Oranem Etkiem a jeho českou kapelou. Výuka je vedena našimi lektory a na učitele není kladen žádný nárok na přípravu, očekává se pouze jeho účast v hodině. 

Aktuálně si mohou učitelé druhých a třetích ročníků základních škol objednat tuto výuku v Brně a v Praze, kde ji budou vyučovat lektoři Martin Konvička a Pavel Husa. V případě zájmu můžeme poskytnout závěrečnou výzkumnou zprávu spolu s ukázkou, jak hodina Timbalooloo ve třídě vypadá. Vzhledem k nízkému počtu vyškolených lektorů je potřeba projektovou výuku objednat nejpozději měsíc před jejím začátkem.

Dětský klub Maata, z.s.

Dětský klub Maata, z.s.

„Metoda Timbalooloo je nová, neotřelá a vychází ze srdce a duše Orana. Oran hudbou žije, žije rytmem, miluje to, co dělá. Je opravdový a proto na sebe dokáže děti tak skvěle navázat. Věří mu, že má hudbu rád. V českém prostředí to je něco nového. Jako veliký přínos metody vnímám prožitek, který jim hudba přináší, to, že mohou cítit, jak hudba uvnitř nich rezonuje a rozvibrovává jejich energii a prožívání.“{Dětský klub Maata, z.s.}
MŠ Na Smetánce 1, Praha

MŠ Na Smetánce 1, Praha

„S metodou ve formě pojetí jazzových rytmů jsem se setkala poprvé, navíc Oran Etkin je velmi talentovaný, sympatický instrumentalista a pedagog se schopností získat děti pro danou činnost. Pro děti je tato činnost velmi důležitá. Nejenom že jim otevírá dveře k náročnějším hudebním aktivitám, navozuje pocit radosti, uvolnění, lehkosti, příjemného prožitku, blízkost něčeho krásného, co se dostává dětem „pod kůži“, ale dává i možnost komunikace, vyjádřit se a hledat 'sám sebe'“.{MŠ Na Smetánce 1, Praha}
ZŠ Míru, Děčín

ZŠ Míru, Děčín

„Oran si děti získal hned na začátku svým úsměvem a přirozeností. Vtáhl je do dění na koncertě tleskáním, zpíváním, názorně předváděl, co děti budou dělat po něm a stále je povzbuzoval. Všechno bylo takové neformální, přirozené a děti se brzy přestaly ostýchat. Zaujal je i tím, že hudebním nástrojům dával jména a povídal o svém původu a cestování. // Dětem se vůbec po skončení koncertu nechtělo domů a prozpěvovaly se popěvky nejen cestou domů, ale i další dny.“{ZŠ Míru, Děčín}
MŠ Dráček, Brno

MŠ Dráček, Brno

„Celé vystoupení je interaktivní, umožňuje dětem jak poslouchat, tak se prezentovat nejen hlasově, ale i pohybově. Probíhá ve dvou jazycích a rozšiřuje dětem obzory ve světě hudby netradičním, hravým způsobem. Naše děti koncert v rámci projektu Mladí ladí dětem zbožňují, spousta aktivit, melodií a rytmů v nich zůstává ještě dlouho po samotné návštěvě divadla.“{MŠ Dráček, Brno}
 
Podívejte se na ukázku naší Metodiky:
 

Pro veřejnost

Interaktivní koncert pro děti

Probuďte ve svých dětech hudební nadání. Interaktivní koncert je založený na unikátní metodě Timbalooloo a vede děti k vnímání hudby skrze jejich fantazii. Pomocí zábavných her, příběhů a písní ukazuje, že každý je ve své podstatě muzikantem. Děti se do představení aktivně zapojují a nemusí znát hudební teorii ani hrát na jakýkoliv nástroj.

Jak Oran Etkin pozná, co na děti platí? „Moje sestra je o deset let mladší, a tak jsem mohl už od dětství pozorovat myšlení a chování dětí. Později jsem je začal učit rytmus, představivost a smysl pro melodii. To vše jim je třeba vštěpovat v raném věku, ještě dříve, než ovládají řeč,“ řekl v rozhovoru pro Český rozhlas. Rychle také pochopil, že výklad musí postavit na příbězích.

V jeho dětských příbězích je hlavním hrdinou klarinet. Má dokonce své jméno – Klára, a příjmení Net, jejichž spojením vzniká klarinet.

Interaktivní koncert je určený pro děti od 3 do 10 let a je veden v angličtině s českým překladem.

Program

Partneři

Za finanční podpory

Spolupracující organizace

Pořádá

Kontakt

Koordinátorka Timbalooloo do škol

Klára Břeňová

klara.brenova@nerudnyfest.cz

Produkční Mladí ladí dětem

Anežka Nováková

anezka.novakova@nerudnyfest.cz

tel.: 608142092

Asistentka prodeje a komunikace

Veronika Mejkalová

veronika.mejkalova@nerudnyfest.cz

tel.: 775661896

Novinky přímo do mailu

Odesláním formuláře stisknutím "Přihlásit se" udělujete souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

Sledujte nás na sítích

Máte otázku? Ptejte se

info@nerudnyfest.czpress
© Mladí ladí jazz 2020-2024engine by fanky / WordPress / WPML
Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Více informací tady.